До: _____________________ с ЕИК _______________

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.

!! За да прикачите документи, моля изпратете ги на office@bogaria-atelier.eu